Hướng dẫn đăng ký tài khoản gmail của google

Hướng dẫn đăng ký tài khoản gmail của google

Gmail là gì:

Giúp chúng ta gửi và nhận email trực tuyến, và còn rất nhiều chức năng khác dành cho các bạn MMO.


Bước 1: Bạn truy cập trang gmail.com
Bước 2: Nhấn Tạo tài khoản
Bước 3: Điền thông tin theo biểu mẫu: Họ, Tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu


Sau đó nhấn tiếp theo

Sau đó bạn nhập số điện thoại để nhận code xác minh gmail gửi về điện thoại của số đó.


Tiếp theo bạn nhập ngày/tháng/năm sinh.

Như vậy là xong, bạn đã tạo thành công một tài khoản gmail.

Không có nhận xét nào